29 Comments

  1. máy trộn bê tông tự hành 3 , 6 , 9 , 12 bao , https://www.youtube.com/watch?v=6LD4tdmEwAc&lc=UgzJxULlg67htZmyVcx4AaABAg

  2. Nhạc hay quá bạn hiền, máy trộn hồ làm chuyên nghiệp ghê. Lấy máy trộn hồ đến làm dùm cái nhà mới mình nhe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *