50 Comments

  1. The bad the good the ugly. Bản hòa tấu của những chiếc Ukelele. Ban nhạc này còn vài bài khá dị nữa cơ.

  2. Vâng… Tôi cũng nghe rồi… Từ hồi "ráy" bằng hạt kê, giờ "ráy" bê ko nỗi… Vẫn còn thích nghe…

  3. đeo tai nghe thả hồn theo âm nhạc ! hết nhạc bất chợt vỗ tay luôn con vợ nó tưởng bị bệnh !!!!! nhọ .

  4. Đây là nhạc phim của bộ phim cao bồi mỹ: The good. the bad and the ugly. Một bộ phim tuyệt vời không thể không xem nhé mọi người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *