bài hát hành tinh | tìm hiểu tên của các hành tinh | vần cho trẻ em | Planets Song For Kids



Tìm hiểu về 8 hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta với Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hỏa, Sao Thổ, Sao Mộc, Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương Với video âm nhạc giáo dục thú vị này dành cho trẻ em và người lớn!

“Visit our website for more Children’s Nursery Rhymes & Kids Videos
============================================
Music and Lyrics: Copyright USP Studios™
Video: Copyright USP Studios™
============================================

KIDS FIRST – Kids Videos & Nursery Rhymes | Free App Download:

Bob the Train Plush Toys now available on Amazon. Buy yours today! Bob the Train Amazon Store:

Nguôn: https://microsoft-watch.org/

Xem bài viết khác: https://microsoft-watch.org/category/ca-nhac

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *