32 Comments

  1. Nói thiệt chứ eren chỉ giết đc 3 titan ở dạng người thôi là con Đại Hình với 2 chú titan thường :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *