46 Comments

  1. úi chùi ui
    tao coi mà tao uốn éo vặn vẹo luôn á
    cặp này dễ thương quá đi à~~~~~~~~~~

  2. ê tau sắp xỉu ko phải sắp chết rồi đứa mô truyền thái y (là truyền máu ) giùm ko tau sắp chết lun rồi

  3. Ở đây có bán máu ko e kiếm mấy bữa ko có chổ nào bán e kiếm quá trời cx ko thấy e đang cần tại coi xong e mất máu hơi nhiều cho nên cần máu thêm bởi bị mất máu nhiều

  4. Tui coi nhìu bộ phim đam lém rùi, mà hình như tui hấy nhè coi trai hung con trai thì thấy môi nó bự vl

  5. 🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *