42 Comments

  1. Tôi nghe thấy tiếng cười trong tủ quần áo
    https://www.youtube.com/watch?v=F3tlelBbEas&list=PLcYtMH8QnP_rmYK9VKg9wWciTZEAbU0_2&index=4

  2. 36:12 Yêu một người là đau khổ bởi vì trong hai người họ có một người không yêu nữa, thậm chí là chưa từng yêu. 🔶

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *