60 Phút của các Xì Trum • Sưu tập 4 • Xì TrumPhải cần đến tất cả mọi người xanh và Tí Vua lẻn trở lại lâu đài của lão phù thủy để tìm ra thuốc giải độc giúp Tí Vụng Về trở lại với hình dạng Xì Trum của mình.

Nguôn: https://microsoft-watch.org/

Xem bài viết khác: https://microsoft-watch.org/category/phim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *