46 Comments

  1. 😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨

  2. Thề cái top 5 còn uy tín nhung cái top 1 là fake thề vì âm thanh vẫn thế,và cái top 4 thì fake thật đó(mình nghĩ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *