26 Comments

  1. Hồi nhỏ em mình nghe cái này sợ lắm nhưng bây giờ nghe hết sợ rồi còn hay nữa chứ ai thấy đúng cho like 😄

  2. 💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩😈👿👹💀☠😿😿😸💀👹😈👾🙀🧒👩🧑🙀🧒🧒👶👽😿😾😿👩‍🍳👨‍🏭👩‍💻👩‍💻👨👨👩‍🍳👸👸👩‍🚒💂‍♀️🧕🦓🐮🐯🐒🐒🐅🐇🦒🐘🐿🐫🐪🐪🐤🐥🥑🍅🍓🌰🍐🍅🍐🥔🥔🍐🍌🍑🍓🍄🍊🥦🍅🥕🥅🏸🎳🏌️‍♂️🏓🏀🎾🏏🏓🏌️‍♂️🎽🏌️‍♂️🚴‍♂️🤹‍♂️🤸‍♀️🤸‍♂️🚵‍♀️🤽‍♂️🤼‍♀️🏋️‍♀️🏕🏝🏠🏕🏝🏙🏕🏘🏔🌎🏞🌎🏙🏙🏥🏘🏚🏤🕌🌄⛺🌌🏫⛩

  3. RrhegHtshrrahsjdjxrzjrjhffzhzhttjtjfjjzfzgzjgtjjggjjztzjttjtzkztjjrrztjtjtjrtxhrzrzhrzrsjdjDhhd35@34647|÷sfdhHeh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *