26 Bài đàm thoại giao tiếp cực kỳ hay dành cho thiếu nhi (Phần 1)Tiếng Anh Thiếu Nhi – 26 Bài đàm thoại giao tiếp cực kỳ hay dành cho thiếu nhi (Phần 1)
Độc nhất – Chỉ có ở Anh Ngữ Su-Ben

Được biên soạn và hướng dẫn chi tiêt.
Giọng tham gia đàm thoại chuẩn Mỹ.

Giới thiệu 00:36
Hướng dẫn học 01:17
Lesson 1 01:53
Lesson 2 03:23
Lesson 3 04:50
Lesson 4 06:23
Lesson 5 07:57
Lesson 6 09:44
Lesson 7 11:55
Lesson 8 14:43
Lesson 9 16:52
Lesson 10 19:10
Lesson 11 22:28
Lesson 12 24:35
Lesson 13 27:29

26 Bài đàm thoại giao tiếp cực kỳ hay dành cho thiếu nhi (Phần 1):

26 Bài đàm thoại giao tiếp cực kỳ hay dành cho thiếu nhi (Phần 2):

26 Bài đàm thoại giao tiếp cực kỳ hay dành cho thiếu nhi (Phần 3):

Nguôn: https://microsoft-watch.org/

Xem bài viết khác: https://microsoft-watch.org/category/ca-nhac

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *