45 Comments

  1. Trong khi đó một cách nhanh nhất thế kỷ thứ mười một năm sau ngày giải không thành vấn nạn nhân bị bác bỏ những phần quà hấp dẫn

  2. Mở trang giữa rồi vức ra luôn đi, làm vậy chi cho mất thời gian(chữ vức ở đây là lấy ra chứ không phải vức vào thùng rác nha)
    👀 từ trong hoặc dành cho ai lộng từ
    👃 vức thôi hihi😁
    👅 /

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *