4 Comments

  1. Nói tóm lại là
    Ăn trứng ngải cứu, uống sữa sữa chua, dùng cao dán, thuoics giảm đau, năng vận động.
    Nay nghịt làm mất 400 k vì đau bụng. Thù cơn đau!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *