17 Comments

  1. Lại nhớ đến lúc hồi nhỏ suốt ngày ngồi xem mấy cái hoạt hình này
    Nhớ nhất bài trong phim Vua Sư Tử 😢😢

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *