23 Comments

  1. Suốt ngày Nobita toàn Theo bám doraemon bây giờ Nobita cũng hiểu ra rằng doremon rất quan trọng 🥰🥰🥰🥰🥰

  2. Thấy buồn quá đi rưi cả nước mắt😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭. Vậy ai yêu doraemon cho 1 like nhé tui buồn quá đi😭😭😭😭😭😭😭😭😭

  3. huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuh
    cảm động qá đi mất,lm mk tốn hết mấy chục cuộn giấy,mấy lít nc mắt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *